Projekty unijne

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Nazwa projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Eco-Trade Sp. z o.o.
Wartość projektu: 349 383,31 PLN
Udział Unii Europejskiej: 178 441,65 PLN
Okres realizacji: od 01.02.2013 do 04.06.2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO