Strona wykorzystuje pliki ciasteczek. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności oraz w obowiązku informacyjnym.

pl / en

Jakość potwierdzona certyfikatem IFS Food

Celem wdrożenia standardu IFS jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów oraz doskonalenie systemów zarządzania jakością, tak aby konsumenci mogli ufać kupowanym wyrobom. W naszej firmie właśnie zakończył się szczegółowy audyt, który został ukoronowany uzyskaniem certyfikatu jakości IFS.

IFS Food obejmuje sześć podstawowych obszarów, które gwarantują bezpieczeństwo i jakość produktów:

  • Odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa – zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla we wspieranie i doskonalenie systemu zapewnienia jakości.
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Jakością – wymagany do spełnienia wymagań prawnych i bezpieczeństwa żywności oraz specyfikacji klienta.
  • Zarządzanie zasobami – zarządzanie zasobami ludzkimi, warunkami pracy, higieny i warunków sanitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów.
  • Procesy operacyjne – produkcja bezpiecznych, wysokiej jakości produktów według specyfikacji klienta.
  • Pomiary, analizy i doskonalenie – kontrole, walidacja procesów oraz zarządzanie skargami i działaniami naprawczymi.
  • Plan Obrony Żywności – ochrona integralności firmy i wytwarzanych produktów.

 

Certyfikaty dostępne pod linkiem: 

Certyfikat Okrężna

Certyfikat Graniczna

Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne