Strona wykorzystuje pliki ciasteczek. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności oraz w obowiązku informacyjnym.

pl / en

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/04/2018

W zawiązku z realizacją projektu:

„Przekroczyć kolejne granice” plan ekspansji Spółki na perspektywiczne rynki pozaunijne USA i RPA. Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych-Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Spółka Eco Trade z siedzibą w Gliwicach zaprasza do składania ofert na tłumaczenie strony internetowej Zamawiającego na języki angielski i francuski zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego
zapytania.

Więcej informacji w dokumentacji poniżej:

zapytanie_ofertowe_02_04_2018

załącznik_nr_1

załącznik_nr_1a

załącznik_nr_2 

załącznik_nr_3

załącznik_nr_4

Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne