Strona wykorzystuje pliki ciasteczek. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pamiętajmy!!! Bądźmy razem i dbajmy o siebie!

W tym trudnym dla wszystkich czasie pomagajmy sobie na wzajem. Kupując w lokalnych piekarniach i cukierniach dajemy ludziom pracę.

Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne